dashboard
MyLesen
Manual Pengguna

MANUAL PENGGUNA UNTUK PERMOHONAN LESEN PENJAJA
MANUAL PENGGUNA UNTUK PERMOHONAN PERMIT PERNIAGAAN SEMENTARA
Unit Teknologi Maklumat :
No. Telefon : 03-3375 5555
E-mel : mylesen@mpklang.gov.my
Jabatan Pelesenan :
No. Telefon : 03-3375 5555
E-mel : mylesen@mpklang.gov.my